Słownik Etymologiczny Nazw Geograficznych Śląska (SENGŚ) w formie elektronicznej powstał dzięki projektowi "Aktywna platforma informacyjna e-scienceplus.pl", w ramach których budowany jest Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON). SENGŚ stworzono na bazie informacji pochodzących z 16 tomów "Słownika etymologicznego nazw geograficznych Śląska" oraz tomu 17.: "Suplement (A–Ż)" wydanych przez Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu.

SENGŚ - słownik etymologiczny nazw geograficznych śląska

Słownik Etymologiczny Nazw Geograficznych Śląska (SENGŚ) w formie elektronicznej powstał dzięki projektowi "Aktywna platforma informacyjna e-scienceplus.pl", w ramach których budowany jest Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON). SENGŚ stworzono na bazie informacji pochodzących z 16 tomów "Słownika etymologicznego nazw geograficznych Śląska" oraz tomu 17.: "Suplement (A–Ż)" wydanych przez Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu.

Co zawiera niniejszy słownik?

Niniejszy słownik jest elektronicznym źródłem informacji o nazwach geograficznych miejsc i obiektów występujących na terenie Śląska, ich etymologii oraz historycznych i filologicznych materiałach źródłowych. Gromadzi wyniki prac prowadzonych na przestrzeni blisko 70 lat przez kilka pokoleń badaczy i opublikowanych w 16 tomach "Słownika etymologicznego nazw geograficznych Śląska" (SENGŚ) oraz – tomie 17.: "Suplemencie (A–Ż)".

Na jakim materiale źródłowym go zbudowano?

Opracowanie haseł oryginalnego słownika było trudnym przedsięwzięciem naukowym. Wymagało dużego wysiłku zbiorowego ze względu na bogactwo źródeł średniowiecznych, nowożytnych oraz współczesnych. Ponadto należało uwzględnić przemiany nazewnicze zachodzące na skutek wielowiekowych wpływów czechizacyjnych, germanizacyjnych i polonizacyjnych. Wykorzystane przez badaczy materiały źródłowe i literaturę przytoczono za oryginalnym słownikiem. Zrobiono to w opisach haseł niniejszego słownika oraz na osobnych stronach informacyjnych. Opisy bibliograficzne oraz elektroniczne wersje cytowanych dokumentów, w miarę możności, zdeponowano i opublikowano w AZONie. Podobnie zdeponowano i udostępniono w AZONie skany tomów oryginalnego słownika. Linki do tych zasobów umieszczono na odpowiednich stronach niniejszego słownika.

Jak go używać?

Słownik można: przeglądać (korzystając przy tym z indeksów), przeszukiwać (posługując się pełnotekstową wyszukiwarką), używać jako materiał referencyjny (tworząc odwołania do haseł za pomocą przypisanych im unikalnych identyfikatorów URI zgodnie z ideą danych powiązanych).

Kto może korzystać ze słownika?

Słownik adresowany jest do osób i instytucji zainteresowanych etymologią nazw geograficznych Śląska. Zamieszczone w nim treści opublikowano na otwartej licencji.

Jak uczestniczyć w procesie poprawy jakości prezentowanych treści?

Jedną z funkcji słownika jest możliwość zgłaszania uwag co do błędów zauważonych w prezentowanej treści. Funkcja ta dostępna jest dla każdego użytkownika.

Uwaga

Serwis działa w wersji beta. Prezentowane treści mogą ulec zmianie.

Warning

This website is in beta stage. The presented content is subject to change.