Kontakt

Politechnika Wrocławska
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

pl. Grunwaldzki 11
bud. D-21
tel.: 71 348 78 10
kontakt@azon.e-science.pl