PIELGRZYMY(1) |
Pielgrzymy1

Nazwa:

Forma podstawowa: Pielgrzymy

Dopełniacz: -ów

Warianty nazw Trzy Turnie, Pielgrzymie Skały, Trzy Wdowy(polski) , Drei Steine(niemiecki)

Charakterystyka obiektu:

grupa skalna

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 10, strona 36

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne:

Lokalizacja opisowa: grupa skalna na zboczu Smogorni, Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Pielgrzymy, Drei Steine 1951 R s.v.
Pielgrzymy, Dreisteine, też Trzy Wdowy, Trzy Turnie, Pielgrzymie Skały 1993 SGTS 3 154

Etymologia:

Nowa n. Pielgrzymy nie ma związku z pierwotną n. niem. Drei Steine ‛trzy skały’, por. niem. drei ‛trzy’; der Stein ‛skała, głaz, kamień’.