PIELGRZYMY(1) |
Pielgrzymy1

Typ grupa skalna
SENGŚ, tom 10, strona 36

Nazwa:

Forma podstawowa: Pielgrzymy

Dopełniacz: -ów

Warianty nazw Trzy Turnie, Pielgrzymie Skały, Trzy Wdowy

Charakter obiektu:

grupa skalna

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Pielgrzymy, Dreisteine, też Trzy Wdowy, Trzy Turnie, Pielgrzymie Skały 1993 SGTS 3 154
Pielgrzymy, Drei Steine 1951 R s.v.

Etymologia:

Nowa n. Pielgrzymy nie ma związku z pierwotną n. niem. Drei Steine ‛trzy skały’, por. niem. drei ‛trzy’; der Stein ‛skała, głaz, kamień’.