BIERDZAŃSKA WODA(1) |
Bierdzańska Woda1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bierdzańska Woda

Dopełniacz: -kiej -dy

Warianty nazw Kobyla

Charakterystyka obiektu:

struga

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 17, strona 57

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Brynicy, Budkowiczanka, Stobrawa, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bierdzańska Woda 1951 R s.v.
Bierdzańska Woda 2006 Hydronimy I/1 13
Bierdzańska Woda a. Kobyla 1983 HO 52
Bierdzańska Woda po 1948 KUNM
Teufels Schlucht - Bierdzańska Woda 1951 MP51 62
Teufelsbach 1828 Zedlitz II/1 317
Teufelsschlucht 1938 MBl 5175

Etymologia:

Nowa n. pol. Bierdzańska Woda : n. m. Bierdzany, gm. Turawa, pow. opol., opol. Wcześniejsza n. niem. Teufelsbach → Teufels Schlucht ‛diabelski potok’, też ‛diabelski wąwóz, parów’, por. der Teufel ‛diabeł’, der Bach ‛potok’, die Schlucht ‛wąwóz, parów, wądół’, por. n. ter. Teufels Schlucht 1896, 1940 MBl (5175) [od n. potoku].