Tom 10

WIDOK

Pato-Poz

Legenda
HASŁO - porównanie
Hasło - rozwinięcie
Hasło - topos ze szczegółowym opisem
- zaginiona nazwa lub miejscowość
- rekonstrukcja różniąca się od ustalonej lub obiegowej formy
- nazwa wątpliwa lub niejasna
Filtr
z 378
wszystkie na stronie
Typ toponimu porównanie
SENGŚ, tom 10, strona 60
Der Pluskatz 1
Przynależność administracyjna:
Lokalizacja opisowa: Woskowice Małe, Namysłów, nam., opol.
Charakterystyka obiektu młyn i zabudowania
SENGŚ, tom 10, strona 60
Typ toponimu rozwinięcie
SENGŚ, tom 10, strona 60
Typ toponimu porównanie
SENGŚ, tom 10, strona 58
Typ toponimu porównanie
SENGŚ, tom 10, strona 9
Patoka 3
Przynależność administracyjna:
Lokalizacja opisowa: Ciasna, lubl., śl.
Charakterystyka obiektu kolonia
SENGŚ, tom 10, strona 9
Typ toponimu rozwinięcie
SENGŚ, tom 10, strona 9
Patoka 1
Przynależność administracyjna:
Lokalizacja opisowa: Gromadka, bol., dlnśl.
Charakterystyka obiektu wieś
SENGŚ, tom 10, strona 9
Patoka 4
Przynależność administracyjna: []
Lokalizacja opisowa: Odra
Charakterystyka obiektu rzeka
SENGŚ, tom 10, strona 9
Patoka 2
Przynależność administracyjna:
Lokalizacja opisowa: Ciasna, lubl., śl.
Charakterystyka obiektu kolonia
SENGŚ, tom 10, strona 9
z 378