GEFLÜGELHOF(2) |
Geflügelhof2

  • SENGŚ tom 18, strona None

Nazwa:

Forma podstawowa: Geflügelhof

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

folwark

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: dziś teren Jeleniej Góry, pow. jel., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Geflügelhof 1939 MBl 5160 37-49