WIDLISKO(1) |
Widlisko1

Nazwa:

Forma podstawowa: Widlisko

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Wehr (urzędowa, niemiecki)

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

rozwidlenie rzek

Atrybuty obiektu:

rozwidlenie Młynówki (niem. Mühl Graben) i Kaczawy

SENGŚ:

tom 15, strona 25

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Kunice, pow. leg., woj. dlnśl. (2002)

Lokalizacja opisowa: w pobliżu Bieniowic, gm. Kunice, pow. leg., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 81-89 (MP 4763)

Etymologia:

Pierw. n. niem. Wehr : das Wehr ‛jaz, tama’ została spolszczona jako Widlisko ze względu na cechy obiektu, tj. rozwidlenie rzeczki.