TRAWISKA(2) |
Trawiska1

Nazwa:

Forma podstawowa: Trawiska

Dopełniacz: Trawisk

Charakterystyka obiektu:

nieużytki

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

nieużytki na terenie nizinnym

SENGŚ:

tom 14, strona 87

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. szpr.(1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. szpr.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 05-47/48

Etymologia:

N. Trawiska ustaliła Komisja URM dla niem. n.: 1. Pechschleife ‛smolny spust na drzewo’, por. das Pech ‛smoła’, die Schleife ‛m.in. włóka, pętla i spust na drzewo’; 2. die Wiesen ‛łąki’, por. trawisko ← zgr. od wyr. trawa.