TASZOWSKIE GÓRKI(1) |
Taszowskie Górki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Taszowskie Górki

Dopełniacz: -ich Górek

Warianty nazw Taszowskie Wzgórza

Charakterystyka obiektu:

pasmo

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

pasmo wzniesień, w pobliżu wsi Taszów, gm. Lewin Kłodzki, pow. kłodz., dlnśl.

SENGŚ:

tom 14, strona 70

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Obniżenie Dusznickie i Wzgórza Lewińskie, G. Stołowe, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Taszowskie Górki, niem. Tassauer Berge 1949 MP49 44
1951 R s.v.
1992 SGTS 13 248

Etymologia:

Nowa n. pol. jest tłumaczeniem n. niem. Tassauer Berge ‛ts.’, por. Tassau = pol. Taszów (zob. niżej), der Berg ‛góra’.