SZWEDZKI PAGÓR(1) |
Szwedzki Pagór1

Nazwa:

Forma podstawowa: Szwedzki Pagór

Dopełniacz: -ego -a

Warianty nazw Okopy Szwedzkie

Charakterystyka obiektu:

szańce

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

szańce

SENGŚ:

tom 13, strona 157

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. niemodl.(1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. niemodl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 98-78/79

Etymologia:

Pierw. n. niem. Schwedenschanze została ochrzczona przez Komisję URM jako Szwedzki Pagór.; por. wyr. pagór ← pagórek (derywacja wsteczna).