SZWAJCARKA(1) |
Szwajcarka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Szwajcarka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

schronisko turystyczne

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

schronisko turystyczne w Sokolich Górach (na przełęczy oddzielającej Krzyżną Górę od Trzech Koron)

SENGŚ:

tom 13, strona 157

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Rudawy Janowickie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1998 SGTS 5 279-280

Etymologia:

Schronisko zostało wzniesione w 1823 r. w dobrach karpnickich jako kopia budynku stojącego na Wyżynie Berneńskiej w Szwajcarii, stąd nazwa i charakterystyczne formy architektoniczne.