ODRODZENIE(1) |
Odrodzenie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Odrodzenie

Dopełniacz: -nia

Charakterystyka obiektu:

schronisko turystyczne

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

schronisko turystyczne

SENGŚ:

tom 17, strona 258

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Podgórzyn, pow. jel., woj. dlnśl.(2016)

Lokalizacja opisowa: Podgórzyn, jel., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Odrodzenie (schr. tur) 1981 Wyk II 611
Schr. PTTK Odrodzenie 1993 SGTS 3 166
Odrodzenie 2013 DzU13 poz. 200

Etymologia:

Usytuowane jest na zboczu Małego Szyszaka. Budynek wzniesiono w latach 1923-1927 wg projektu H. Grassa. N. niem. Rübezahl nawiązuje do legendarnego ducha gór znanego pod polską n. Liczyrzepa i czes. Krkonoš. W 1947 r. obiekt przejęło Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, a w 1949 r. uruchomiono schronisko. Jego nazwa powstała właśnie w tym okresie (zob. SGTS 3, 166).