GASZYK(1) |
Gaszyk1

Nazwa:

Forma podstawowa: Gaszyk

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

zarośla

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 3, strona 27

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Wińsko, woj. wroc.(1991)

Lokalizacja opisowa: Wińsko, wroc.