GASZYK(1) |
Gaszyk1

Nazwa:

Forma podstawowa: Gaszyk

Dopełniacz: -a

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

las i zarośla

Atrybuty obiektu:

las i zarośla w okolicy wsi Budków

SENGŚ:

tom 3, strona 27

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Wińsko, woj. wroc. (1991)

Lokalizacja opisowa: Wińsko, wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
der Gaszig Wer der 1824 WAPWr 2, 3 2, 3, VIII/34
der Gaszig Wald 1824 WAPWr 2, 3 2, 3, VIII/34

Etymologia:

I 2 — n. dzierż, od nazw. Gaszyk; co do bazy Gasz por. wyżej Gaszec.