DĄBROWA SPÓLNA(1) |
Dąbrowa Spólna1

  • SENGŚ tom 2, strona 89

Nazwa:

Forma podstawowa: Dąbrowa Spólna

Dopełniacz: -y -ej

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa leśna

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: woj. kat. (1991)

Lokalizacja opisowa: obecnie teren mta Tychy, kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Dąbrowa Spoina 1594 MPszcz

    Etymologia:

  • III — spoiny ‛wspólny’, czyli Dąbrowa wspólna dla wszystkich mieszkańców.