CEGIELNIA(11) |
Cegielnia3

Nazwa:

Forma podstawowa: Cegielnia

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

Klasa toponimu:

SENGŚ:

tom 2, strona 2

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Jasienica, woj. biel.(1985)

Lokalizacja opisowa: cz. wsi Rudzica, Jasienica, biel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1967 PRL 140
URM
Zegielna 1836 Mróz84