BRENEROWIZNA(1) |
Brenerowizna1

  • SENGŚ tom 1, strona 93

Nazwa:

Forma podstawowa: Brenerowizna

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

pole i zabudowania

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. byt. (1970)

Lokalizacja opisowa: byt.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 08-77

    Etymologia:

  • ['II 2 — cf. niem. Brenner nazw.; typ dzierż, na -izna, -owizna : Klimontówszczyzna.']