BŁESZNO(2) |
Błeszno2

Nazwa:

Forma podstawowa: Błeszno

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

osada miejska

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

osada miejska

SENGŚ:

tom 1, strona 62

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kat.(1991)

Lokalizacja opisowa: kat.

Etymologia:

['II 1 — gw. błecha ‛pchła’; por. pol. Błeszno (przedmieście Częstochowy), czes. Blešno, niem. Plössen = łuż. Błešno.']