BAGIENNA(1) |
Bagienna1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bagienna

Dopełniacz: -nnej

Charakterystyka obiektu:

struga

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 17, strona 31

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: l. dopł. Czernicy, Czerna Mała, Czerna Wielka, Bóbr, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bagienna 2006 Hydronimy I/1 3
Bagienna 1986 Mp-10 (441332)
Bagienna 1963 MPow żag. (1:25 000)