BABI ŁĘK(2) |
Babi Łęk1

Nazwa:

Forma podstawowa: Babi Łęk

Charakterystyka obiektu:

łąka

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 15

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: gór., gm. Czeladź