AMERYKA(24) |
Ameryka16

Nazwa:

Forma podstawowa: Ameryka

Dopełniacz: -i

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

pole

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 1, strona 9

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa:

Etymologia:

I 3 — cf. nazwy „importowane” z różną przenośną podstawą nazewniczą: Ameryka, Korea, Paryż, Sybir, Wenecja (Por. F. Samol, Ameryka, Wygoda und Laura-Kolonie in Birkenhain, „Aus dem Beuthener Lande”, 1925, s. 68.)