WIDOK
Legenda
HASŁO - porównanie
Hasło - rozwinięcie
Hasło - topos ze szczegółowym opisem
- zaginiona nazwa lub miejscowość
- rekonstrukcja różniąca się od ustalonej lub obiegowej formy
- nazwa wątpliwa lub niejasna
Filtr
z 1
wszystkie na stronie
Zbójecka Pieczara 1
Przynależność administracyjna: []
Lokalizacja opisowa: na pd. zboczu Ślęzy (w pobliżu Sobótki, pow. wroc., dlnśl.)
Charakterystyka obiektu grota
SENGŚ, tom 16, strona 126
z 1