ZBÓJECKA PIECZARA(1) |
Zbójecka Pieczara1

Nazwa:

Forma podstawowa: Zbójecka Pieczara

Dopełniacz: -ej -y

Warianty nazw Walońska Grota (alternatywna, polski), Hängsteinhöhle (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

grota

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 16, strona 126

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: na pd. zboczu Ślęzy (w pobliżu Sobótki, pow. wroc., dlnśl.)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
SGTS 20 640

Etymologia:

Nowa n. pol. Zbójecka Pieczara częściowo nawiązuje do n. niem. Hängsteinhöhle ‛pieczara pod zboczem skalnym’, por. der Hang ‛pochyłość, stok’, der Stein ‛skała, góra’, die Höhle ‛jaskinia, pieczara’.