NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCA(2) |
Nowa Wieś Książęca2

  • SENGŚ tom 18, strona None

Nazwa:

Forma podstawowa: Nowa Wieś Książęca

Dopełniacz: -wej Wsi -cej

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

osada leśna

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Rychtal, pow. kępiński, woj. wlkp. (2022)

Lokalizacja opisowa: gm. Rychtal, pow. kępiński, wlkp.