NIWKI KSIĄŻĘCE(1) |
Niwki Książęce1

  • SENGŚ tom 18, strona None

Nazwa:

Forma podstawowa: Niwki Książęce

Dopełniacz: -wek -cych

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

osada leśna

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Sośnie, pow. ostrowski, woj. wlkp. (2022)

Lokalizacja opisowa: gm. Sośnie, pow. ostrowski, wlkp.