BRALIN(1) |
Bralin1

  • SENGŚ tom 18, strona None

Nazwa:

Forma podstawowa: Bralin

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

osada leśna

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Bralin, pow. kępiński, woj. wlkp. (2022)

Lokalizacja opisowa: gm. Bralin, pow. kępiński, wlkp.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bralin 1967 PRL 96 os.