BUCZYŃSKI LAS(2) |
Buczyński Las2

  • SENGŚ tom 1, strona 118

Nazwa:

Forma podstawowa: Buczyński Las

Dopełniacz: -ego -u

Warianty nazw Buchwäldchener Forst (niemiecki)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

las

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. lubin. (1970)

Lokalizacja opisowa: leśnictwo, lubin.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 85/86-87/89