MARCINKI(3) |
Marcinki2

  • SENGŚ tom 18, strona None

Nazwa:

Forma podstawowa: Marcinki

Dopełniacz: -ków

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

osada leśna

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Kobyla Góra, pow. ostrzeszowski, woj. wlkp. (2022)

Lokalizacja opisowa: gm. Kobyla Góra, pow. ostrzeszowski, wlkp.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Märzdorf I 1940 MBl 4673 91-89