JOHNSTHAL(1) |
Johnsthal1

  • SENGŚ tom 18, strona None

Nazwa:

Forma podstawowa: Johnsthal

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

folwark
Johnsthal (Meyer's gazetteer)

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Namysłów, pow. nam., woj. opol. (2016)

Lokalizacja opisowa: d. do wsi Krasowice, gm. Namysłów, pow. nam., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Johnsthal 1881 SOV81 117
Johnsthal 1937 MBl 4971 Vw., 61-71