ŻYDOWINA(4) |
Żydowina1

Nazwa:

Forma podstawowa: Żydowina

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

stacja kolejowa i kopalnia

Atrybuty obiektu:

stacja kolejowa i kopalnia na terenie Zabrza

SENGŚ:

tom 16, strona 194

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. śl. (2016)

Lokalizacja opisowa: śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Ludwigsglück 1887 Glex87 390
Ludwigsglück 1919 SOV19 152
Żydowina, Ludwigsglück 1920 PrusŚG 86
Ludwigsglück 1934 SOV34 179
Żydowina, Ludwigsglück 1939 Prus39 82
Hindenburg-Ludwigsglück 1941 SOV41 143
Żydowina 1949 MP49 29
1951 R s.v.

Etymologia:

Pierw. n. kopalni Ludwigsglück ‛szczęście Ludwika’, por. das Glück ‛szczęście’. Kopalnia znajdowała się na terenie Zabrza (niem. Hindenburg), jej właścicielami byli też Żydzi. N. Żydowina określano miejsca, gdzie przebywali Żydzi.