ŻWIROWNIA(7) |
Żwirownia7

Nazwa:

Forma podstawowa: Żwirownia

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

teren położony po obu stronach drogi

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 16, strona 194

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. lubl., woj. śl.(2016)

Lokalizacja opisowa: lubl., śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1992 JanikIII 134

Etymologia:

N. pierw. pol. o przejrzystym znaczeniu.