ŹRÓDŁO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO(1) |
Źródło Świętego Antoniego1

Nazwa:

Forma podstawowa: Źródło Świętego Antoniego

Dopełniacz: -a -ego Antoniego

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

źródło

Atrybuty obiektu:

źródełko leśne pod grzbietem Królówki

SENGŚ:

tom 16, strona 170

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Złote, Sudety Wsch.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1993 SGTS 17 273

Etymologia:

N. pol. jest kalkąn. niem. Antonibrunnen ‛ts.’.