ŹRÓDLISKA(1) |
Źródliska1

Nazwa:

Forma podstawowa: Źródliska

Dopełniacz: Źródlisk

Charakterystyka obiektu:

źródliskowy obszar

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

źródliskowy obszar Kwisy, na pn. zboczu Wysokiego Grzbietu

SENGŚ:

tom 16, strona 168

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Bóbr, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 35/36-29/31
1983 HO 86
1989 SGTS 1 123

Etymologia:

N. plur. Źródliska : źródlisko ‛miejsce, gdzie wypływa źródło’.