ZŁOMY(2) |
Złomy2

Nazwa:

Forma podstawowa: Złomy

Dopełniacz: -ów

Charakterystyka obiektu:

rumowisko skalne

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

granitowe rumowisko skalne na pn. zboczu Pog. Karkonoskiego

SENGŚ:

tom 16, strona 155

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 30-52
1993 SGTS 3 244

Etymologia:

Niem. Karlsteine ‛skała Karola’, por. der Stein ‛skała, kamień’, im. m. Karl = pol. Karol. N. powojenna Złomy : złom nie nawiązuje do n. niem.