ZIMNA DOLINA(1) |
Zimna Dolina1

Nazwa:

Forma podstawowa: Zimna Dolina

Dopełniacz: -ej -y

Charakterystyka obiektu:

dolinka

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

dolinka l. dopł. Czerwonki (pow. jel.), Pog. Karkonoskie, Sudety Zach.

SENGŚ:

tom 16, strona 150

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Pog. Karkonoskie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 31-49
1993 SGTS 3 244

Etymologia:

Nowa n. pol. nie nawiązuje do n. niem. Schindelloch ‛jama, dół przy gontach’, por. niem. die Schindel ‛gont’, das Loch ‛jar, dziura, zagłębienie terenu’.