ZIELARZ(1) |
Zielarz1

Nazwa:

Forma podstawowa: Zielarz

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

rygiel skalny

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

rygiel skalny 1236 m zamykający od pn.-wsch. czaszę Wielkiego Stawu

SENGŚ:

tom 16, strona 139

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 24-49/50
1993 SGTS 3 244

Etymologia:

Nowa n. Zielarz ustalona urzędowo po 1945 r. w miejsce niem. Zölfelshübel ‛góra Zölfela // Zöfela’, por. nazw. Zölfel Gott82 528, der Hübel ‛góra, stok’ Bach II 220. A może to Zwölffels-hübel ‛wzgórze (stok) o dwunastu skałach’