ŻELAZNE GÓRY(1) |
Żelazne Góry1

Nazwa:

Forma podstawowa: Żelazne Góry

Dopełniacz: -ych Gór

Charakterystyka obiektu:

pasmo

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

pasmo w Krowiarkach

SENGŚ:

tom 16, strona 181

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Masyw Śnieżnika, Sudety Wsch.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 77-08 (MP 5666)
Die Eisen-Berge 1936 KDR 5666
Żelazne Góry, Eisen Berge 1949 MP49 44
1951 R s.v.

Etymologia:

N. pol. jest kalką n. niem. Eisen Berge ‛ts.’, por. das Eisen ‛żelazo’, der Berg ‛góra’.