ZAWISNA(3) |
Zawisna3

Nazwa:

Forma podstawowa: Zawisna

Dopełniacz: -nej

Warianty nazw Grenzmühle (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

gremplarnia i zabudowania

Atrybuty obiektu:

gremplarnia z zabudowaniami do Zawisnej

SENGŚ:

tom 16, strona 120

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. ol., woj. opol. (2016)

Lokalizacja opisowa: ol., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 57-30 (MP 4976)

Etymologia:

Niem. Grenzmühle ‛graniczny młyn’ (por. die Grenze ‛granica’, die Mühle ‛młyn’) została zastąpiona pol. n. Zawisna.
N. kult. Zawisna : przym. zawisny : zawiść, tj. ‛osada wzbudzająca zazdrość’, por. n. m. Zawiść Wyk III 748.