ZAWAŁY(1) |
Zawały1

Nazwa:

Forma podstawowa: Zawały

Dopełniacz: -ów

Charakterystyka obiektu:

wzgórki

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

wzgórki

SENGŚ:

tom 16, strona 119

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. złotor.(1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. złotor.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 78-55
1954 MP54 38

Etymologia:

Pierw. n. niem. Hölleberge ‛piekielna góra’, por. die Hölle ‛piekło’, der Berg ‛góra’. N. pol. Zawały nie kontynuuje znaczenia n. niem.