ZAMKOWY GRZBIET(1) |
Zamkowy Grzbiet1

Nazwa:

Forma podstawowa: Zamkowy Grzbiet

Dopełniacz: -ego -u

Warianty nazw Grzbiet Zamkowy

Charakterystyka obiektu:

odnoga głównego grzbietu

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

jedna z odnóg głównego grzbietu Rudaw Janowickich

SENGŚ:

tom 16, strona 101

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1998 SGTS 5 309-310

Etymologia:

N. o przejrzystym znaczeniu od wyr. zamek i grzbiet ‛grzbiet górski’.