ZADNIA KOTLINA(1) |
Zadnia Kotlina1

Nazwa:

Forma podstawowa: Zadnia Kotlina

Dopełniacz: -ej -y

Charakterystyka obiektu:

wyniesienie

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

wyniesienie 450 m

SENGŚ:

tom 16, strona 77

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: g. Olchówka, G. Złote, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Zadnia Kotlina, Hintere Becken Berg 1993 SGTS 17 254

Etymologia:

Nowa n. pol. Zadnia Kotlina nawiązuje do niem. n. Hintere Becken Berg ‛góra za tylną kotliną’, por. das Becken ‛zagłębie, kotlina’, der Berg ‛góra’, hinter ‛za’.