WZIESKO(1) |
Wziesko1

Nazwa:

Forma podstawowa: Wziesko

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

huta i osiedle

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 16, strona 57

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Gorzów Śląski, pow. ol., woj. opol. (2016)

Lokalizacja opisowa: w pobliżu Krzyżanowic, gm. Gorzów Śląski, pow. ol., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Wziesko Fl1 563/42
Alt-Wziesko, Stare Wziesko 1845 K45 329
Wziesko 1864 TriestI 234
Wziesko 1886 OET 250
Wziesko 1887 Glex87 345
Wziesko 1887 WAPOp6 4/1
Wziesko 1919 SOV19 288
Wziesko 1934 SOV34 342
Wziesko 1941 SOV41 416 (z adnotacją: d. piec hutniczy już nie istnieje)

Etymologia:

N. Wzie-sko : Wziet-sko (por. n. os. Wzietek w Katowicach SłownikN X 380) lub Wzięchsko (od n. os. Wzięch w Katowicach SłownikN X 380), z odnosowieniem i uproszczeniem zbitki spółgłoskowej.