WYWIERZYSKO(1) |
Wywierzysko1

Nazwa:

Forma podstawowa: Wywierzysko

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Źródło, Zdrzódło

Charakterystyka obiektu:

wywierzysko

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

wywierzysko

SENGŚ:

tom 16, strona 52

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. strzel.(1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. strzel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Wywierzysko, n. pot. Źródło, Zdrzódło, niem. Starkę Quelle (źródło) URM 01-16 (MP 5475)
Wywierzysko, niem. Starkę Quelle 1954 MP54 38

Etymologia:

N. topogr. od wyr. wywierzysko ‛obfite źródło krasowe; otwór w skale, skąd to źródło wypływa’ SJP X 318. Niem. Starkę Quelle ‛mocne źródło’; stark ‛silny, mocny’, die Quelle ‛źródło’.