WYSOKIE SKAŁY(1) |
Wysokie Skały1

Nazwa:

Forma podstawowa: Wysokie Skały

Dopełniacz: -ich Skał

Charakterystyka obiektu:

urwisko

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

urwisko w zakolu Bobru nad pd. brzegiem J. Pilchowickiego

SENGŚ:

tom 16, strona 47

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Wleń, pow. lwów., woj. dlnśl.(2016)

Lokalizacja opisowa: Wleń, lwów., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 46-45
1999 SGTS 4 500

Etymologia:

N. pol. częściowo tłumaczy n. niem. Rabenstein ‛krucze skały’, por. der Rabe ‛kruk’, der Stein ‛kamień, skała’.