WYSOKA DROGA(5) |
Wysoka Droga1

Nazwa:

Forma podstawowa: Wysoka Droga

Dopełniacz: -ej -i

Klasa toponimu:

hodonimy

Charakterystyka obiektu:

ciąg dróg

Atrybuty obiektu:

ciąg szos i dróg w G. Suchych (dolina Ścinawki) - ciągną się z Mieroszowa do Głuszycy

SENGŚ:

tom 16, strona 45

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: pow. wałb., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1996 SGTS 9 245

Etymologia:

Hoch Strasse, Hohe Weg, Oberweg, tj. ‛górna droga’, por. die Strasse ‛ulica, droga’, der Weg ‛droga’.
Nowa n. powojenna Wysoka Droga jest tłumaczeniem n. niem.: