WYGORZELISKO(1) |
Wygorzelisko1

Nazwa:

Forma podstawowa: Wygorzelisko

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

teren poligonu

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

teren poligonu

SENGŚ:

tom 16, strona 36

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. bol.(1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. bol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 00-37/38

Etymologia:

Powojenna n. Wygorzelisko : wygorzeć ‛spalić się doszczętnie, zgorzeć’ nie nawiązuje do niem. Neue Hau ‛nowa poręba’, por. neu ‛nowy’, der Hau ‛wyrąb, cięcie, las do wyrębu’.