WOŹNICKA(1) |
Woźnicka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Woźnicka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

łąka

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 15, strona 126

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. byt., woj. śl.(2011)

Lokalizacja opisowa: byt., śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Woschnitzka Wiese (1870) Fl1 67/58