WORPISKO(1) |
Worpisko1

Nazwa:

Forma podstawowa: Worpisko

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

wieś

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

wś Bobrek, teren Bytomia

SENGŚ:

tom 15, strona 125

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. byt., woj. śl.(2011)

Lokalizacja opisowa: byt., śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Worpisko Fl1 91/36
die Worpiska 1864 TriestI 324

Etymologia:

N. topogr. Worp-isko (forma gw.) z przyr.-isko od wyr. warpa, zob. Worpie.