WORPIE(3) |
Worpie3

Nazwa:

Forma podstawowa: Worpie

Dopełniacz: -pi

Charakterystyka obiektu:

Klasa toponimu:

SENGŚ:

tom 15, strona 125

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. byt., woj. śl.(2011)

Lokalizacja opisowa: byt., śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Worpio Fl1 980/21