WORPIE(3) |
Worpie3

Nazwa:

Forma podstawowa: Worpie

Dopełniacz: -pi

Charakterystyka obiektu:

Klasa toponimu:

Atrybuty obiektu:

cz. Bytomia

SENGŚ:

tom 15, strona 125

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. byt., woj. śl.(2011)

Lokalizacja opisowa: byt., śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Worpio Fl1 980/21

Etymologia:

N. topogr. Warpie (gw. Worpie) od wyr. warpie (: warpa ‛górn. usypisko nieużytecznej skały, popiołu, żużla usuwanego z kopalni i z zakładów przeróbczych; hałda’ SJP IX 849, też SGP VI 72), por. też n. m. Warpie, cz. Będzina Wyk III 517; Warpy Kopert 126 (tu n. ma związek z wydobywaniem gliny).