WORPIE(3) |
Worpie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Worpie

Dopełniacz: -pi

Charakterystyka obiektu:

teren

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

os. Bobrka, dziś teren Bytomia

SENGŚ:

tom 15, strona 125

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. byt., woj. śl.(2011)

Lokalizacja opisowa: byt., śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Fl1 91/34
Worpie 1864 TriestI 334
Worpie 1886 OET 2
Worpie 1887 Glex87 388
Worpie 1900 Myc 53
Worpie 1925 SOV25 266
Worpie, j. Warpe 1941 SOV41 414
Worpie 1949 MP49 29
1951 R s.v.
1967 PRL 1258

Etymologia:

N. topogr. Warpie (gw. Worpie) od wyr. warpie (: warpa ‛górn. usypisko nieużytecznej skały, popiołu, żużla usuwanego z kopalni i z zakładów przeróbczych; hałda’ SJP IX 849, też SGP VI 72), por. też n. m. Warpie, cz. Będzina Wyk III 517; Warpy Kopert 126 (tu n. ma związek z wydobywaniem gliny).