WORPIE(3) |
Worpie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Worpie

Dopełniacz: -pi

Charakterystyka obiektu:

teren

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 15, strona 125

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. byt., woj. śl.(2011)

Lokalizacja opisowa: byt., śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1967 PRL 1258
Fl1 91/34
1951 R s.v.
Worpie 1900 Myc 53
Worpie 1887 Glex87 388
Worpie 1886 OET 2
Worpie 1864 TriestI 334
Worpie 1949 MP49 29
Worpie 1925 SOV25 266
Worpie, j. Warpe 1941 SOV41 414