WOLFSBERG(1) |
Wolfsberg1

  • SENGŚ tom 15, strona 120

Nazwa:

Forma podstawowa: Wolfsberg

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

przysiółek i karczma

Atrybuty obiektu:

d. przys. z gospodą

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: włączony do Złotoryi (sąsiadował z Wolfsdorf = Wilków), dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Wolfsberg 1887 Glex87 249
Wolfsberg 1934 SOV34 339
Wolfsberg 1941 SOV41 413

    Etymologia:

  • Niem. n. relacyjna Wolfsberg : n. m. Wolfsdorf= pol. Wilków, por. der Berg ‛góra’-człon-berg miał odróżniać oba obiekty: gospodę i wieś.